MI AZ A DUÁLIS KÉPZÉS?

A duális képzés az egyetemi képzés egy olyan formája, amely jóval több szakmai gyakorlatot ad, mint a normál képzés. Az egyetemi képzés ideje alatt egy partner vállalatnál elhelyezkedve évi 22 hétig dolgozva munkatapasztalat szerezhető. Így a képzés teljes ideje alatt szakmai munka végzendő, melyért hallgatói munkaszerződés keretében fizetés jár.

A Pannon Egyetem 29 alap- és 11 mesterszintű szakon kínál duális képzési lehetőséget partnereink (létszámuk folyamatosan bővül) együttműködésével.

KINEK AJÁNLOTT A DUÁLIS KÉPZÉS?

A duális képzési forma az ambiciózus, szorgalmas, nagy teherbírású, kitartó fiataloknak ajánlott. Akik többet szeretnének elsajátítani az egyetemi tananyagnál, több szakmai gyakorlatra vágynak, akik már egyetemi tanulmányaik alatt megkezdenék kapcsolati tőkéjük kiépítését, megalapozva ezzel a későbbi szakmai karrierjüket.

MIÉRT ÉRDEMES DUÁLIS KÉPZÉST VÁLASZTANI?

 • Szakmai munkatapasztalat szerezhető vezető iparági vállalatoknál.
 • Az egyetem elvégzésekor a diplomás szakmailag már nem pályakezdőnek számít, ezáltal azonnal jobb pozíciókra pályázhat akár a képző vállalatnál, vagy más cégeknél.
 • A vállalat a képzés teljes időtartamára fizetést ad, a gyakorlati és az egyetemi oktatási időszakra egyaránt.

A partnerek listája karonként és szakonként megtekinthető a Szakkereső menüpont használatával.

KI ÉS MIKOR KEZDHET DUÁLIS KÉPZÉST?

Duális képzést bármilyen munkarenden tanuló hallgató választhat (nappali, levelező, esti stb.). A hallgató duálissá válhat a későbbi féléveiben is, azonban a mintatantervben szereplő képzési idejének több mint felét (az aktív félévek számítanak) duálisban kell töltenie, beleértve az Absolutorium félévét is.

HOGYAN ÉPÜL FEL A DUÁLIS KÉPZÉS?

A duális képzés a tanév hosszában, felépítésében és a gyakorlat mennyiségében különbözik a hagyományos képzéstől. A tanév hossza 48 hét, ami csaknem kétszerese a „hagyományos” képzési időnek.

Elméleti oktatással 26 hetet, a vállalatoknál pedig 22 hetet (110 munkanapot) tölt a hallgató évente, ezen felül 20 nap szabadság illeti meg. Emiatt a képzés igen „intenzívnek” mondható, mivel az egyetemi évek alatt a képzési időn túli szüneteket, a vizsgaidőszakok jelentős részét és a gyakorlati időt a hallgató a vállalatnál tölti.

A kiválasztott hallgató duális képzés keretében szakmai gyakorlaton vesz részt a vállalatnál. A gyakorlati időszakokban a hallgató megismeri a vállalat egész működését, a szakhoz kapcsolódó munkaköröket, kipróbálva azokat.

Díjazás
A duális képzés során a hallgató díjazást kap, melynek összege havonta a minimálbér 65%-a. A minimum összeg a képzés teljes ideje alatt jár, az egyéb egyetemi ösztöndíjak, juttatások mellett.

HÁNY HELYRE LEHET JELENTKEZNI?

Képzésenként 3 partnerhez lehet jelentkezni. A duális képzésre történő jelentkezés díjtalan.

Amennyiben egynél több vállalathoz is kíván jelentkezni, akkor értelemszerűen több pályázatot kell benyújtani. Vállalatonként egyet-egyet. Minden céghez külön-külön motivációs levelet kell írni.

A duális képzésekhez a vállalatok saját felvételit tartanak. A vállalat joga kiválasztani a jelentkezők közül kivel kíván együtt dolgozni.

JELENTKEZÉS A DUÁLIS KÉPZÉSRE

A Pannon Egyetem, a képzéseire jelentkezett jelöltek részére regisztrációs linket küld e-mailben a Határidők részben megjelölt időpontig. A duális képzésre való jelentkezéshez pályázatot kell összeállítani, melynek elemei az alábbiak:

A regisztráció számos olyan kérdést tartalmaz, amit a központi felvételi eljárás során a felvi.hu-ra már meg kellett adni. Az egyetem azonban szigorú adatvédelmi rendszerrel dolgozik, a hallgatóról, annak írásos hozzájárulása nélkül semmilyen információt nem adhat ki harmadik félnek. A vállalati partnereknek ugyanakkor a felvételi eljárás során a jelentkezők azonosításához szüksége van azok adataira, melyeket ugyanúgy kezelnek, mint egy munkafelvétel során.

Pdf formátumban kell feltölteni online felületünkre, terjedelme 1-1½ oldal legyen. A motivációs levélben ki kell térni az:

 • eddigi tanulmányokra (szakmai tárgyakra), valamint arra,
 • hogy a Jelölt miért választotta a szakot, illetve
 • a duális képzési formát,
 • milyen előnyöket vár a duális képzési formától,
 • milyen korábbi ismeretei vannak a megjelölt vállalatról, annak tevékenységéről, termékeiről és azok felhasználhatóságáról.

Csatolni kell továbbá:

 • A félévi jegyeket igazoló bizonyítvány másolata
 • Érettségi bizonyítvány másolat (ha rendelkezésre áll)
 • Technikusi bizonyítvány másolat (ha rendelkezésre áll)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolat (ha rendelkezésre áll).
 • Félévi jegyeket igazoló index másolat
 • Egyetemi/Főiskolai oklevél másolata

GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK)

Sikertelen kiválasztás esetén a hallgató pótjelentkezést nyújthat be további duális partnerekhez. Ha pótjelentkezéssel sem sikerül duális partnert találni, akkor a hallgató hagyományos képzési formában kezdi meg tanulmányait. Duális képzési formára átjelentkezni már nem csak az első félévben van lehetőség, de a hallgatónak a mintatantervben szereplő képzési idejének több mint felét duálisban kell töltenie.

A duális képzés az alap/mesterképzésen belül működő képzési forma, ha tehát nem sikerül a normál felvételi eljárásban felvételt nyerni az egyetemre, úgy hiába került kiválasztásra a jelölt egy vállalat duális képzésére, nem tudja azt elkezdeni.

Nem. A duális képzésben való diplomaszerzést követően a fiatal diplomás nem köteles a vállalatnál maradni.

Amennyiben a duális képzés során a hallgató „ki akar szállni” a duális képzésből, bármikor folytathatja tanulmányait a szakon „hagyományos” formában.

Igen. Amennyiben a szakmai gyakorlat eredményességét vagy a vállalat érdekeit veszélyeztető magatartást tapasztalnak, vagy a szerződésben foglalt előírásokat nem tartja be a hallgató, illetve megszűnik „hallgatói jogviszonya”, a vállalat felmondja a megállapodást. Amennyiben a hallgató szünetelteti „hallgatói jogviszonyát”, a partner szüneteltetheti vagy felmondhatja a duális hallgatói munkaszerződést.

Nincs. A duális képzés szempontjából nincs különbség az állami finanszírozott és a költségtérítéses duális hallgató között. Ugyanazokat a juttatásokat kaphatják és azonos feltételekkel pályázhatnak további egyetemi vagy vállalati ösztöndíjakra is.

Alapvetően nincs, a duális gyakorlati idő megegyezik, mindössze a szerződés formájában lehet eltérés, ugyanis levelezős hallgató esetében, ha a cégnél rendelkezik teljes idejű munkaszerződéssel, nincs szükség további hallgatói munkaszerződés megkötésére, csupán a munkaköri leírásában kell feltűntetni a tanulmányaihoz fűződő feladatait.

Hallgató a Tanulmányi Irodától hallgatói jogviszony igazolást kér, melyet lead a duális gyakorlóhelyén. Duális gyakorlóhelyével hallgatói munkaszerződést köt. A munkaszerződés számát a partner továbbítja a Duális Képzési Központ felé. A szemeszter első szorgalmi hetében a hallgató elkezdi duális gyakorlatát. Október 15. illetve március 15. körül megkapja első tájékoztató levelét a Duális Képzési Központból.

Igen, azonban az elfogadás módja karonként eltérő:

 • Mérnöki Karos és Műszaki Informatikai Karos duális hallgató esetében, ha legalább 110 munkanapot duálisban töltött, automatikusan elfogadásra kerül a szakmai gyakorlata.
 • Gazdaságtudományi Karos hallgató esetében is elfogadtatható a szakmai gyakorlat, azonban ennek feltételeiről szükséges egyeztetni a karral, mivel a szakmai gyakorlat hosszabb időtartamú, mint a másik két karon.

Igen, a duális hallgató kérheti a mintatantervben az aktuális félévben szereplő szabadon választható tárgy/tárgyak elfogadását. Ekkor a tárgyat a NEPTUNban nem kell felvenni, a szorgalmi időszak végén vagy a vizsgaidőszakban az ügyintéző technikai tárgyat vesz fel a hallgatónak.


Kizárólag a szabadon választható tantárgyak terhére fogadtathat el technikai tantárgyat duális gyakorlat alapján. Kötelezően választható tárgykeretből, vagy kötelező tantárgyból nem, illetve további előnyökhöz sem juthat a hallgató (pl.: nem sikerült a kötelező tárgy, de hogy meglegyen az elvárt kreditszám, korábbi félévben kéri a szabadon választható tárgy elfogadását).

Az elfogadás menet:

 • Szorgalmi időszak végén (amennyiben nem lépett ki a duális képzésből) kérheti a technikai tárgy elfogadást a hallgató
 • e-mail formában dkk@uni-pannon.hu-ra írt levél alapján.
 • DKK kiállítja az igazolást és megküldi az oktatási ügyintézőnek és a hallgatónak.
 • Amennyiben adott félévben van szabad kerete a hallgatónak, az ügyintéző rögzíti a tantárgyat és a jeles érdemjegyet a NEPTUNba.
 • Ez a tantárgy beleszámít az adott félév kreditszámába és átlagába egyaránt.

A hallgatónak a duális online felületre bejelentkezve Haladási naplót kell töltenie, melynek menete:

 • Nappali munkarendű hallgató:
  • amikor a cégnél gyakorlatot tölt, arra a dátumra bejegyzést rögzít, melyben röviden leírja, milyen feladatot végzett.
  • Ha egy-egy napot töltött a cégnél (szorgalmi időszakban), egy-egy mondatban,
  • ha összefüggő hetet tölt gyakorlattal (szünetek, vizsgaidőszak), három-négy mondatban foglalja össze a tevékenységét.
 • Levelező munkarendű hallgató:
  • csak a gyakorlattal töltött napok dátumát rögzíti, és egy félévre vonatkozóan egy hosszabb terjedelmű, 3000 karakteres bejegyzésben foglalja össze a feladatait.
 • Minden félév végén a Haladási naplót a cégnél kijelölt mentornak el kell fogadnia, annak érdekében, hogy ne osszon meg céges titkokat.
 • Az elfogadást követően a bejegyzéseket módosítani, törölni, új bejegyzést rögzíteni már nem lehet, ezért kérjük a megadott határidők pontos betartását.
 • A DKK csak elfogadott Haladási naplókat lát, a duális hallgatóknak járó kedvezményeket (szabadon választható tárgy elfogadása, szakmai gyakorlat elfogadása) csak a Haladási naplók ellenőrzését követően áll módunkban.

A duális képzés féléveinek technikai zárásával igazodunk az egyetemi félévek zárásához, ezért az alábbi határidőket kell betartani:

Haladási napló kitöltése a hallgató által a félévre vonatkozóan:

 • január 15.
 • június 15.

Haladási napló elfogadása vállalati mentor által:

 • január 31.
 • június 30.

Amennyiben az egyetemi képzés az aktív félévben zárul Absolutoriummal, akkor a Haladási napló elfogadásának határideje a vállalati mentor által:

 • december 15.
 • május 15.

Az elfogadást követően a mentor minden félévben Hallgató értékelő lapot tölti ki, melyben értékeli a duális hallgató munkáját, fejlődését. A duális képzés zárása is a Hallgató értékelő lap kitöltésével zárul, sem a hallgatónak, sem a cégnek a zárás kapcsán nincs egyéb kötelezettsége a Duális Képzési Központ felé.

Abban az esetben kaphatja meg a hallgató a duális diplomát, ha megfelel két feltételnek:

 • az abszolválás félévében még aktív duális hallgató,
 • a képzési idejének az aktív féléveinek több mint felét duális hallgatóként töltötte.